נוהלי הזמנהנוהל טיפול בהזמנה


- לאחר בחירת החבילה המתאימה, הקלד את פרטי ההזמנה והתשלום, 
- הזמנתך מגיע לסוכן האחראי במשרדנו , המטפל בה מול ספקי השרות הרלוונטיים

- ההזמנה נמצאת בתהליך בקשה עד לאישור סופי מול חברות התעופה, בתי המלון וספקי השרות למיניהם

- האישור הסופי ימסר לכם ע"י הסוכן האחראי לפי פירוט שעות הפעילות, בכתב  בדוא"ל ובטלפון.

- מרגע אישור כרטיס האשראי וההזמנה חלים עליה דמי ביטול


נוהל הטיפול ואישור הזמנה


- הזמנות שנעשו באתר האינטרנט שיגיעו לסוכן האחראי בין השעות 09:00 ל-18:00, יקבלו תשובה תוך שעתיים ממועד שליחת ההזמנה

- הזמנות שנעשו באתר האינטרנט שיגיעו לסוכן האחראי בין השעות 18:00 ל-09:00, יקבלו תשובה עד השעה 11:00 

- הזמנות שנעשו באתר האינטרנט שיגיעו לסוכן בימי ששי וערבי חג בין השעות 09:00 ל- 11:00 יקבלו תשובה תוך שעתיים ממועד שליחת ההזמנה

- הזמנות שנעשו באתר האינטרנט שיגיעו לסוכן האחראי בשבת וחג, יקבלו תשובה ביום העסקים הקרוב עד השעה 11:00 

יש לדעת כי כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי החברה בכתב - אין היא מחייבת כלשהו!
עם קבלת אישור הספק תתאם החברה ע"י הסוכן האחראי עם המזמין את דרכי קבלת המסמכים והמזמין מתחייב לקבלם במקום ובזמן על פי ההנחיות שימסרו לו.

Copyright © 2019 DREAM TRIP. All Rights Reserved.